Dernek Yayınları

Banka İktisadı ve İşletmeciliği
Banka İktisadı ve İşletmeciliği
28.12.2017

ÖNSÖZ   Ulusal ve küresel ekonominin dinamikleri dikkate alındığında günümüz dünyasının vazgeçilmez finans kuruluşları olan bankalar yasa koyucunun bel...

Para İktisadı Teori ve Politika
Para İktisadı Teori ve Politika
28.12.2017

 ÖNSÖZ İzmir'deki iktisatçılar son iki yıldır akademik yaşamlarında önemli birlikteliklere imza atmakta. Bunlardan ilki 2012 yılında kurulan, finansal iktisat ve işletme fi...

Bankacılığın El Kitabı
Bankacılığın El Kitabı
29.12.2017

 Türk bankacılık sistemi 2000’li yılların başından itibaren daha sağlam ve sağlıklı bir yapıya kavuşma yönünde değişim ve gelişim göstermiştir. Bankacılık Düzenleme...