1. Danışma Kurulu Toplantısı

Oldukça verimli geçen toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirildi, hedefler ve yeni projeler konuşuldu.